Historie

Ontwikkeling van het concept

Simplicity, Humility, Compassion

Zo staat het geschreven op het messing bordje bij het Bach Centre. Eenvoud, bescheidenheid, compassie. Dat is het principe van Dr. Bach en de basis van zijn therapie. En in die zin wordt zijn werk voortgezet.

“Bepaalde wilde bloemen, struiken en bomen van hogere orde hebben door de hoge trilling de kracht om onze menselijke trillingen te verhogen, onze kanalen te openen voor de boodschappen van ons spirituele wezen en onze persoonlijkheid te overspoelen met die deugden die we nodig hebben om de karaktergebreken, die ons lijden veroorzaken, uit te wassen.
Net als mooie muziek of andere geweldige, inspirerende dingen zijn ze in staat om onze volledige persoonlijkheid te verheffen en ons dichter bij onze ziel te brengen. Daardoor schenken ze ons rust en verlossen ze ons van ons lijden. Ze genezen niet door de ziekte direct aan te vallen, maar door ons lichaam te overspoelen met de prachtige trillingen van ons hoger wezen, in wiens aanwezigheid ziekte als sneeuw voor de zon wegsmelt.
Er bestaat geen echte genezing zonder de levenshouding, gemoedsrust en het innerlijk gevoel van geluk te veranderen.”
Dr. Edward Bach

Dr. Bachs eigen weg van de therapie begon met de ontwikkeling van homeopathische nosoden aan het University College Hospital. Hij wees aan elke nosode gemoedssymptomen van de patiënten toe. Aan de hand daarvan legde hij zeven persoonlijkheidstypes vast. Maar al gauw vond hij die indeling niet meer toereikend. Bach wilde verder onderzoek verrichten. Hij wilde methodes vinden die niet zoals de nosoden uit bacteriestammen, oftewel ziekteverwekkende substanties, werden gemaakt. Bach gaf zijn succesvolle praktijk in de Harley Street in Londen op en verhuisde naar het platteland.

In de natuur zocht hij naar een vervanging voor de nosoden. In de loop van de tijd ontdekte hij de bloesems die sindsdien wereldwijd als bachbloesems bekend zijn. Uitgaande van zijn 7 persoonlijkheidsgroepen ontwikkelde hij 38 gemoedstoestanden waarvan de negatieve zijde telkens in één bloesem, plant of zelfs in bijzonder bronwater wordt weerspiegeld. Het innemen van de geschikte bloesemessence heeft de harmonisering op mentaal niveau en vervolgens het effect op de fysieke symptomen als doel.

“Laat de eenvoud van de methode u niet beletten deze te gebruiken, want hoe verder uw onderzoek vordert, hoe meer de eenvoud van de ganse schepping aan u zal worden onthuld.”
Dr. Edward Bach