10% korting op je eerste bestelling met de code BACH10
Gemoedsgroep

Eenzaamheid

Dr. Bach onderscheidt zeven gemoedsgroepen, waaraan de 38 Bachbloesems kunnen worden toegewezen. De Bachbloesemgroepen categoriseren de toestanden van karakterzwaktes, waarbij de Bachbloesems ondersteunen bij het overwinnen. De vierde groep vat gevoelens van eenzaamheid samen.

Gevoelens van eenzaamheid en isolatie kunnen zich in allerlei gedragingen weerspiegelen. Even gevarieerd als de uitwerkingen zijn de oorzaken waardoor een persoonlijkheid zich alleen en afgesneden van de buitenwereld voelt. Dr. Bach beveelt drie bloesems aan die het gevoel van verbondenheid met andere mensen versterken: N°14: Heather, N°18: Impatiens, N°34: Water Violet.

N°14: Heather

struikheide
Nr 14 Heather Schottisches Heidekraut Einsamkeit Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
HEATHER-KRACHTFORMULE

Ik behandel de anderen met empathie, ik geef en krijg aandacht.

 
HEATHER-AFFIRMATIE

Weg van een onverzadigbare honger naar erkenning en fixatie op zichzelf,
naar bescheidenheid en gevoelige openheid tegenover anderen

Degene draait om zichzelf zoals de aarde om de zon.

Zulke mensen vinden niets en niemand zo belangrijk als zichzelf. Ze willen altijd in het middelpunt staan en laten anderen niet graag aan het woord komen. Vaak laten zulke mensen zich van hun beste kant zien, zodat de ander meer bewondering en genegenheid voor ze heeft.

De obsessie voor zichzelf komt ook tot uiting doordat er extra veel belang aan eigen problemen wordt gehecht. Geldingsdrang slaat dan gauw om in zelfbeklag.

Mensen in zo’n toestand willen niet alleen overal bij zijn, maar er ook in het middelpunt staan en veel aandacht krijgen.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep Eenzaamheid.

De werking van de bloesem

Andere personen worden dankzij struikhei niet meer alleen als toeschouwer beschouwd. De betroffen persoon leert zijn eigen problemen en de extreme behoefte aan erkenning los te laten en begrip voor anderen te hebben.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°18: Impatiens

Reuzenbalsemien
Nr 18 Impatiens Drüsentragendes Springkraut Einsamkeit Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
IMPATIENS-KRACHTFORMULE

Ik neem de tijd, heb geduld en ontspan mij.

 
IMPATIENS-AFFIRMATIE

Weg van innerlijke gejaagdheid en gespannenheid,
naar een evenwichtig levensritme

Snel, snel, snel, er is geen tijd te verliezen.

Iemand in deze gehaaste toestand is uiterst ongeduldig en hectisch. De innerlijke onrust wordt weerspiegeld in gespannen en haastig denken, handelen, bewegen, praten en reageren. Anderen kunnen dit tempo amper bijhouden.

Omdat het voor iemand met dit ongeduldige karakter nooit snel genoeg kan gaan, is hij tegenover anderen vaak geïrriteerd. Hij heeft er geen begrip voor dat anderen vaak meer tijd nodig hebben of die tijd bewust nemen.

Door snel te handelen en overhaaste beslissingen te nemen, maken betroffen personen soms fouten die bij meer bedachtzaamheid vermeden hadden kunnen worden.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep Eenzaamheid.

De werking van de bloesem

De reuzenbalsemien vermindert innerlijke spanning. Er is ruimte voor rust, geduld en gelatenheid.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°34: Water Violet

waterviolier
Nr 34 Water Violet Sumpfwasserfeder Einsamkeit Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
WATER VIOLET-KRACHTFORMULE

Ik ben een deel van de wereld, ik voel mij met hem verbonden en in hem geborgen.

WATER VIOLET-AFFIRMATIE

Weg van een teruggetrokken en afgezonderde houding,
naar emotionele betrokkenheid en vriendschappelijke verbondenheid

De eenzame wolf dwaalt door de bossen en laat niemand bij hem in de buurt komen.

Iemand met zo’n karakter schermt zich af van anderen en komt op zijn omgeving vaak stil, terughoudend en afwijzend over. Iemand anders krijgt geen toegang tot de persoon.

Voor zo iemand is het extra belangrijk dat hij controle heeft over zijn eigen vrijheid en onafhankelijkheid. Iemand die zich zo afschermt, lost liever alles zelf op zonder anderen erbij te betrekken. In tussenmenselijke situaties voelt degene zich vaak een buitenstaander of zelfs een vreemde eend in de bijt. Toch zou degene niet altijd een zonderling willen zijn.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep eenzaamheid.

De werking van de bloesem

Waterviolier versterkt het gevoel van verbondenheid met anderen. De persoon kan vriendschappelijke relaties opbouwen zonder daardoor het gevoel te hebben dat de innerlijke vrijheid in gevaar is.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten: