Zoek

N°27: rock water

Bronwater
Rock Water-Krachtformule

Ik ben in ontwikkeling, ik ben spontaan en zie nieuwe dingen open tegemoet.

Rock Water-Affirmatie

Weg van rigide maatstaven en overdreven zelfdiscipline
naar meer openheid en losheid

“De levensvreugde valt ten prooi aan overdreven zelfdiscipline en dogmatisme.”

De betroffen persoon streeft ernaar om volledig aan een ideaalbeeld te voldoen. Daarvoor houdt degene in de manier van leven strikt vast aan patronen die typisch zijn voor bepaalde rollen of aan een officiële leer.

Personen met een dergelijk zwak karakter willen voor anderen een voorbeeldrol spelen of goed voorbeeld zijn.

Meestal kiest zo iemand voor het bereiken van zijn ideaal de weg van ascese. Degene ziet af van genot en plezier, maar ook van natuurlijke basisbehoeften zoals slaap, eten, seks of rust.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep overmatige zorg om anderen.

De werking van de bloesem

Door het bronwater wordt het karakter opener en minder gespannen. Verbetenheid en perfectionisme wijken voor nieuwe spontaniteit en levensvreugde. Er is weer ruimte voor eigen behoeften.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten: