Zoek

N°24: pine

Grove Den
Pine-Krachtformule

Ik aanvaard mezelf, ik aanvaard mijn fouten, ik ben goed zoals ik ben.

Pine-Affirmatie

Weg van zelfverwijten en schuldgevoelens,
naar meer zelfaanvaarding en vriendelijkheid tegenover zichzelf

“Zelfkritiek, schuldgevoelens en een slecht geweten zijn constant aanwezig.”

Een persoon met zo’n karakter verwijt zichzelf telkens iets. Degene heeft constant het gevoel dat hij iets fout doet en zijn gedrag moet rechtvaardigen.

Hoewel voor buitenstaanders alles in orde lijkt te zijn en er geen probleem te herkennen is, vindt de betroffen persoon dat hij zich verkeerd gedraagt.

Als er echt iets niet klopt, zoekt hij de schuld meteen bij zichzelf en neemt de verantwoordelijkheid op zich.

Iemand met zo’n geblokkeerd karakter vindt het moeilijk om zichzelf ruimte te bieden. Zo iemand heeft constant het gevoel dat hij anderen in de weg staat, anderen voor hun hoofd stoot of dat hij geen gelijk heeft.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep moedeloosheid en wanhoop.

De werking van de bloesem

De grove den stimuleert het zelfrespect. Zelfverwijt wordt minder, schuldgevoelens worden beperkt.

De volgende producten bevatten deze essence: