Zoek

N°32: vine

Wijnstok
Vine-Krachtformule

Ik respecteer de anderen en volg mijn weg ten gunste van iedereen.

Vine-Affirmatie

Weg van onverbiddelijk en eigenmachtig handelen,
naar respect en tolerantie tegenover anderen

“Communicatie betekent het laatste woord te hebben, instructies te geven en geen weerwoord te dulden.”

Mensen die zo’n geblokkeerd karakter hebben, zijn buitengewoon zelfverzekerd, heerszuchtig en dominant. Ze willen altijd gelijk hebben. Daarom verwachten ze dat anderen gehoorzamen en zich aan hun wil onderwerpen.

De betroffen persoon wil het in zo’n toestand voor het zeggen hebben en wil zich niets laten zeggen. De mening van anderen is niet van belang.

Als de ander niet toegeeft, wordt zo iemand kwaad. Degene kan maar moeilijk accepteren dat iemand anders soms meer autoriteit en beslissingsbevoegdheid heeft.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep overmatige zorg om anderen.

De werking van de bloesem

De wijnstok stimuleert meer respect en welwillendheid tegenover anderen. Het eigen streven naar macht en de behoefte aan een leidinggevende positie worden gematigd.

De volgende producten bevatten deze essence: