Gevoelsgroep

Moedeloosheid en wanhoop

Edward Bach maakt onderscheid tussen zeven gevoelsgroepen die aan de 38 bachbloesems kunnen worden toegewezen. De bachbloesemgroepen categoriseren de toestanden van de karaktergebreken en de bachbloesems helpen bij het overwinnen. Groep zes vat gevoelens van moedeloosheid en wanhoop samen.

Moedeloosheid en pijn kwellen de persoon in de meest uiteenlopende vormen. Bach beschouwt niet alleen de karakteristieke verschijningsvorm waarin leed en hopeloosheid zich uiten. Hij omschrijft ook de mogelijke oorzaken voor verdriet en wanhoop. Er zijn acht bloesems die volgens hem de mentale pijn kunnen verzachten: N°10: Crab AppleN°11: ElmN°19: Larch, N°22: Oak, N°24: Pine, N°29: Star of BethlehemN°30: Sweet ChestnutN°38: Willow

N°10: Crab Apple

Wilde appel
Nr 10 Crab Apple Holzapfel Verzagtheit und Verzweiflung Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Crab Apple-Krachtformule

Ik ben helder naar buiten, ik ben helder naar binnen, ik ben met mezelf in het reine.

Crab Apple-Affirmatie

Weg van een gevoel van innerlijke wanorde of onreinheid
naar een ‘opgeruimde’ geest en een positief lichaamsgevoel

“Vanbinnen en vanbuiten moet volmaakte orde en absolute reinheid heersen.”

Mensen met zo’n karakter hebben vaak een afkeer van iets en zijn bang dat ze vies worden. Deze afkeer heeft betrekking op zichtbare chaos of ziektekiemen en -verwekkers. Het streven naar orde uit zich in steriele reinheid, grondigheid en uiterlijke netheid.

De angst voor innerlijke onzuiverheid speelt bij zulke mensen ook een grote rol. Walging komt bovendien vaak voort uit het lichaamsgevoel of uit de confrontatie met de eigen psyche.

Perfectionisme en betweterigheid voeren in alle levensgebieden de boventoon.

De werking van de bloesem

Door de wilde appel komt het karakter met zichzelf en zijn omgeving in het reine. De persoon leert om prioriteiten te stellen en om op bepaalde punten imperfectie te accepteren.

De volgende producten bevatten deze essence:

N°11: Elm

Veldiep
Nr 11 Elm Ulme Verzagtheit und Verzweiflung Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Elm-Krachtformule

Ik voel me goed en in balans.

Elm-Affirmatie

Weg van faalangst en overbelasting
naar meer plezier in het werk en een gezonde balans

“Zojuist nog met opgerolde mouwen hard aan het werk op meerdere plaatsen tegelijk en plotseling is alle kracht verdwenen.”

Vaak komen uiterst sterke, prestatiegerichte mensen die van aanpakken weten in zo’n toestand terecht. Dan merken ze dat ze hun grenzen hebben bereikt. Ze zitten zo vol met energie dat ze de grenzen van hun eigen kunnen uit het oog verliezen.

Zulke mensen nemen graag de verantwoordelijkheid op zich en durven veel aan. Als ze hun grenzen bereiken, trekken ze hun kunnen plotseling in twijfel en vragen zich af of ze wel genoeg kunnen.

Deze toestand is vaak maar van korte duur. Zo iemand is in staat om snel weer op te staan en door te gaan.

De werking van de bloesem

Eigen bekwaamheden kunnen dankzij de iep beter worden ingeschat. Faalangst wordt verminderd, af en toe wordt verantwoordelijkheid afgestaan.

De volgende producten bevatten deze essence:

N°19: Larch

Lariks
Nr 19 Larch Europäische Lärche Verzagtheit und Verzweiflung Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Larch-Krachtformule

Ik keer in mijzelf, vind de weg, ik kan het redden.

Larch-Affirmatie

Weg van gebrek aan zelfvertrouwen en uit de weg gaan van uitdagingen
naar meer zelfaanvaarding, spontaneïteit en moed

“Een laag zelfvertrouwen bepaalt het levensgevoel.”

Mensen met dit zwakke karakter zien zichzelf als onbekwaam en voelen zich minderwaardig. Ze vinden dat ze zelf geen sterke eigenschappen hebben. Wie weinig vertrouwen in zichzelf heeft en eigen bekwaamheden onderschat, kan zijn talent niet volledig ontplooien.

Daardoor wordt het eigen beeld van onvermogen vaak bevestigd. Het eigen prestatievermogen wordt telkens met de uitstekende en schijnbaar te bewonderen prestaties van anderen vergeleken.

De vergelijking met anderen bevestigt het negatieve zelfbeeld.

De werking van de bloesem

Met behulp van de lariks kan eigen kracht worden erkend en worden getoond. Het vertrouwen in de eigen persoon wordt gestimuleerd, nieuwe uitdagingen kunnen worden aangegaan.

De volgende producten bevatten deze essence:

N°22: Oak

Eik
Nr 22 Oak Eiche Verzagtheit und Verzweiflung Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Oak-Krachtformule

Ik zie mijn grenzen, ik respecteer mijn grenzen en sta daardoor stevig in mijn schoenen.

Oak-Affirmatie

Weg van een voortdurende overbelasting en verbeten koppigheid
naar een gezonde standvastigheid

“Ondernemingslust en plichtsbesef culmineren in verbetenheid en uiteindelijk uitputting.”

Als iemand zich in zo’n toestand bevindt, herkent hij niet meer wanneer hij aan het einde van zijn krachten is. Onvermoeibaar zwoegt degene verder en kan niet meer stoppen.

Hij ziet het als zijn plicht om als machine te functioneren en gunt zichzelf nooit een pauze. Vanwege zijn onvermoeibaarheid, productiviteit en prestatievermogen wordt zo iemand door anderen bewonderd. De gene kent zijn grenzen echter niet goed. Zo iemand gaat regelmatig te ver en soms zelfs zo ver dat hij volledig uitgeput raakt.

De werking van de bloesem

De eik zorgt ervoor alles op eigen kracht te redden. Op een to-dolijst kunnen belangrijke en onbelangrijke dingen van elkaar worden onderscheiden, het plichtsbesef wordt hersteld.

De volgende producten bevatten deze essence:

N°24: Pine

Grove Den
Nr 24 Pine Schottische Kiefer Verzagtheit und Verzweiflung Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Pine-Krachtformule

Ik aanvaard mezelf, ik aanvaard mijn fouten, ik ben goed zoals ik ben.

Pine-Affirmatie

Weg van zelfverwijten en schuldgevoelens,
naar meer zelfaanvaarding en vriendelijkheid tegenover zichzelf

“Zelfkritiek, schuldgevoelens en een slecht geweten zijn constant aanwezig.”

Een persoon met zo’n karakter verwijt zichzelf telkens iets. Degene heeft constant het gevoel dat hij iets fout doet en zijn gedrag moet rechtvaardigen.

Hoewel voor buitenstaanders alles in orde lijkt te zijn en er geen probleem te herkennen is, vindt de betroffen persoon dat hij zich verkeerd gedraagt.

Als er echt iets niet klopt, zoekt hij de schuld meteen bij zichzelf en neemt de verantwoordelijkheid op zich.

Iemand met zo’n geblokkeerd karakter vindt het moeilijk om zichzelf ruimte te bieden. Zo iemand heeft constant het gevoel dat hij anderen in de weg staat, anderen voor hun hoofd stoot of dat hij geen gelijk heeft.

De werking van de bloesem

De grove den stimuleert het zelfrespect. Zelfverwijt wordt minder, schuldgevoelens worden beperkt.

De volgende producten bevatten deze essence:

N°29: Star of Bethlehem

Vogelmelk
Nr 29 Star of Bethlehem Doldiger Milchstern Verzagtheit und Verzweiflung Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Star of Bethlehem-Krachtformule

Ik haal diep adem, laat alles achter en word vrij.

Star of Bethlehem-Affirmatie

Weg van aanhoudende trauma’s en depressies,
naar het overwinnen van blokkades door troost en rust

“Pijnlijke ervaringen hebben een nawerking die gepaard gaat met verdriet en leed.”

Iemand in zo’n toestand wordt door de naschokken van een ernstige gebeurtenis gekweld. Het verwerken van het doorstane leed is een te hoge belasting voor de psyche. Degene voelt een leegte en is wanhopig.

Het leed dat de betroffen persoon heeft doorstaan, kan fysiek of psychisch zijn. Soms is het al lang geleden gebeurd als de gevolgen opeens optreden.

De betroffen persoon heeft in zo’n toestand grote zorgen, pijn, verdriet en is somber. Hij vindt het moeilijk om troost te vinden en te accepteren.

De werking van de bloesem

Met behulp van de gewone vogelmelk wordt de bereidwilligheid gestimuleerd om een traumatische ervaring te verwerken. De pijn kan worden aangepakt en uiteindelijk worden overwonnen.

De volgende producten bevatten deze essence:

N°30: Sweet Chestnut

Tamme Kastanje
Nr 30 Sweet Chestnut Edelkastanie Verzagtheit und Verzweiflung Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Sweet Chestnut-Krachtformule

Ik zie de weg, ik bewandel de weg en richt mij naar het licht.

Sweet Chestnut-Affirmatie

Weg van dreigende uitzichtloosheid en vertwijfeling,
naar oplossingsgericht en praktisch handelen

“Het is zo donker als de nacht, er is nergens meer een lichtpuntje te zien.”

De betroffen persoon is wanhopig. Hij voelt alleen nog maar pijn, leed en verdriet. Hij is in een zwart gat gevallen en op het diepste punt aangekomen. Er lijkt geen uitweg uit deze situatie te zijn.

Er bestaat geen hoop meer. Degene is ervan overtuigd dat hij geen kracht meer heeft en de kwelling niet meer kan uithouden. Hij weet niet hoe het verder moet en voelt zich verloren.

De pijn breidt zich uit naar alle hoeken van de ziel. Troostende gedachten vinden geen weg naar het bewustzijn.

De werking van de bloesem

Door de tamme kastanje wordt er een lichtpuntje aan de horizon zichtbaar. De persoon met het geblokkeerde karakter kan zich daaraan oriënteren en de weg uit het donker volgen. Soms is daarvoor ook een radicale innerlijke verandering nodig.

De volgende producten bevatten deze essence:

N°38: Willow

Wilg
Nr 38 Willow Weide Verzagtheit und Verzweiflung Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Willow-Krachtformule

Ik beslis, neem mijn lot zelf in handen en zie het geluk tegemoet.

Willow-Affirmatie

Weg van verbittering en wrok,
naar zelfverantwoordelijkheid en een positieve kijk op het leven

“Het eigen leven lijkt niets goeds in petto te hebben, anderen hebben meer geluk.”

Zo iemand is continu ontevreden. Maar in plaats van eigen problemen aan te pakken, ziet degene zichzelf als slachtoffer van ongunstige omstandigheden. In zo’n slachtofferrol voelt hij zich op z’n gemak en zwelgt zich in zelfmedelijden.

Iemand die zo is verblind, voelt zich niet verantwoordelijk voor het eigen lot, maar geeft anderen de schuld van de hachelijke toestand. Degene geeft zich verbitterd over aan het door anderen toegebrachte ongeluk.

De verbitterde persoon bejegent anderen onvriendelijk en zelfs met wrok, afgunst en jaloezie, omdat hij denkt dat niemand het goed met hem voor heeft.

De werking van de bloesem

De wilg helpt om zich bewust te worden van de verantwoordelijkheid voor het eigen welbevinden. De persoon heeft niet meer continu het gevoel dat hij onterecht wordt behandeld.

De volgende producten bevatten deze essence: