Bloesems per emotiegroep

Edward Bach maakt onderscheid tussen zeven gevoelsgroepen die aan de 38 bachbloesems kunnen worden toegewezen. De bachbloesemgroepen categoriseren de toestanden van de karaktergebreken en de bachbloesems helpen bij het overwinnen.

Angst en zorgen

Groep één vat gevoelens van angst en zorgen samen.
Angst kan vele facetten hebben. Angstgevoelens uiten zich op verschillende manieren van nervositeit tot aan acute paniekaanvallen. De oorzaken en aanleidingen van angst kunnen ook heel verschillend zijn. Bach heeft vijf bloesems die bij verschillende angsttoestanden de zorgen verlichten: N°2 AspenN°6 Cherry PlumN°20 MimulusN°25: Red ChestnutN°26: Rock Rose

Onzekerheid

Groep twee vat gevoelens van onzekerheid samen.
Wankelmoedigheid, besluiteloosheid, aarzeling en een lage frustratietolerantie zijn slechts een paar karaktertrekken waarin onzekerheid zich kan uiten. Dankzij de ondersteuning van zes bachbloesems krijgt de onzekere en soms ook verlegen persoon weer moed en zelfvertrouwen: N°5: CeratoN°12: GentianN°13: GorseN°17: Hornbeam, N°28: ScleranthusN°36: Wild Oat

Desinteresse
in het heden

Groep drie vat gevoelens van desinteresse in het heden samen.
Diverse oorzaken kunnen ertoe leiden dat iemand aan het verleden blijft denken of over de toekomst droomt en het heden daardoor niet bewust beleeft. Zeven bachbloesems helpen de persoon alerter te worden en wekken het interesse in en de aandacht voor het hier en nu: N°7: Chestnut BudN°9: Clematis, N°16: Honeysuckle, N°21: MustardN°23: OliveN°35: White ChestnutN°37: Wild Rose

Eenzaamheid

Groep vier vat gevoelens van eenzaamheid samen.
Gevoelens van eenzaamheid en afzondering kunnen zich in heel verschillend gedrag reflecteren. Net zo gevarieerd als de uitwerkingen zijn de redenen waarom iemand zich alleen en van de buitenwereld afgezonderd voelt. Dr. Bach raadt drie bloesems aan die het gevoel van verbondenheid met andere mensen versterken: N°14: Heather, N°18: ImpatiensN°34: Water Violet

Extreme beïnvloeding

Groep vijf vat gevoelens van extreme beïnvloeding samen.
Iemand in deze toestand is uiterst gevoelig voor de gedachten, ideeën en het humeur van anderen. Om diverse redenen neigt degene ertoe zich door de invloeden van buitenaf te laten leiden en om buitengewoon gevoelig voor inwerkingen van buitenaf en de gevoelens van anderen te zijn. Vier bachbloesems helpen om zich meer op de eigen kracht en behoeften te concentreren: N°1: AgrimonyN°4: CentauryN°15: HollyN°33: Walnut

Moedeloosheid en wanhoop

Groep zes vat gevoelens van moedeloosheid en wanhoop samen.
Moedeloosheid en pijn kwellen de persoon in de meest uiteenlopende vormen. Bach beschouwt niet alleen de karakteristieke verschijningsvorm waarin leed en hopeloosheid zich uiten. Hij omschrijft ook de mogelijke oorzaken voor verdriet en wanhoop. Er zijn acht bloesems die volgens hem de mentale pijn kunnen verzachten: N°10: Crab AppleN°11: ElmN°19: Larch, N°22: Oak, N°24: Pine, N°29: Star of BethlehemN°30: Sweet ChestnutN°38: Willow

overmatige zorg om anderen

Groep zeven vat gevoelens van overmatige zorg om anderen samen.
De stemming van iemand uit deze groep is heel erg afhankelijk van anderen. Overdreven toewijding of empathie voor anderen, het constant vergelijken met een ander of het bemoeien met de levenswijze van een ander kunnen een last voor het eigen leven worden. Zeven bachbloesems versterken de waarneming van het eigen welbevinden: N°3: BeechN°8: ChicoryN°27: Rock WaterN°31: VervainN°32: Vine