N°7: Chestnut Bud

Kastanjeknop
Chestnut Bud-Krachtformule

Ik neem dingen waar, neem ze op en leer daardoor.

Chestnut Bud-Affirmatie

Weg van altijd dezelfde fouten,
naar het opdoen van kennis en ervaring

Niet iedereen leert van fouten.

Personen met een geblokkeerd karakter trekken uit een ervaring geen conclusie voor de toekomst. Ze maken dezelfde fout vaak meerdere keren. Zulke mensen zitten vast in een bepaald gedragspatroon.

Zelfs als het ze lukt om uit een ongunstige situatie te komen, komen ze uiteindelijk toch weer in dezelfde situatie terecht. Iemand met zo’n karakter heeft de neiging om geen rekening te houden met belevenissen en ervaringen. Hij wil snel verder en zich niet met het heden of het verleden bezighouden.

Zulke mensen vinden het moeilijk om zich te concentreren en het eigen gedrag te reflecteren.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de gevoelsgroep Desinteresse in het heden.

De werking van de bloesem

De kastanjeknop vergroot de mindfulness en innerlijke alertheid. Ervaringen worden gebruikt om nieuwe situaties te beoordelen.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten: