Gevoelsgroep

Overmatige zorg om anderen

Edward Bach maakt onderscheid tussen zeven gevoelsgroepen die aan de 38 bachbloesems kunnen worden toegewezen. De bachbloesemgroepen categoriseren de toestanden van de karaktergebreken en de bachbloesems helpen bij het overwinnen. Groep zeven vat gevoelens van overmatige zorg om anderen samen.

De stemming van iemand uit deze groep is heel erg afhankelijk van anderen. Overdreven toewijding of empathie voor anderen, het constant vergelijken met een ander of het bemoeien met de levenswijze van een ander kunnen een last voor het eigen leven worden. Zeven bachbloesems versterken de waarneming van het eigen welbevinden: N°3: BeechN°8: ChicoryN°27: Rock WaterN°31: VervainN°32: Vine

N°3: Beech

beuk
Beech Rotbuche Nr 3 Überbordende Sorge um andere Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Beech-Krachtformule

Ik ga vriendelijk om met mezelf, ik ga vriendelijk om met de anderen en laat ze zijn wie ze zijn.

Beech-Affirmatie

Weg van een overdreven kritische en zelfingenomen afstandelijkheid
Naar ten opzichte van de anderen

“Op alles en iedereen is wel iets aan te merken.” Mensen met dit karakter zijn naar anderen toe uiterst intolerant.

Voor de betroffen persoon lijkt het eigen wereldbeeld het enige juiste te zijn. De levenswijze van anderen kunnen ze niet accepteren. Telkens hebben ze kritiek op anderen.

Het gebrek aan acceptatie van ander gedrag is terug te vinden in alledaagse situaties, maar ook in notoire ontevredenheid met de wereldsituatie.

Mensen in zo’n toestand kunnen zich niet in een ander indenken. Ze neigen ertoe, anderen te kwetsen. Het gebrek aan empathie en het telkens weer kritiek uitoefenen op de omgeving leidt vaak tot sociale isolatie.

De werking van de bloesem:

De beuk helpt om het gedrag en de mening van medemensen beter te kunnen tolereren.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°8: Chicory

Chichorei
Nr 8 Chicory Wegwarte Überbordende Sorge um Andere Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Chicory-Krachtformule

Ik vind rust in mezelf en in de liefde, die in mijn binnenste geworteld is.

Chicory-Affirmatie

Weg van berekende en verstikkende zorg,
naar onbaatzuchtige en respectvolle aandacht

“Liefde en aandacht worden gebruikt om anderen aan zich te binden.”

Iemand met zo’n karakter is erg bezitterig en legt veel beslag op een ander. Zo iemand is overdreven zorgzaam voor anderen en handelt uit berekening. Als reactie wordt mateloze dankbaarheid en verering verwacht.

Betroffen personen bemoeien zich vaak ongevraagd met iemand anders. Ze geven constant advies en dringen zichzelf op met hulp en advies om de ander emotioneel afhankelijk te maken.

Als de ander niet met de verwachte dankbaarheid en aandacht reageert, voelt iemand met zo’n karakter zich onterecht behandeld en heeft enorm medelijden met zichzelf.

De werking van de bloesem

Met behulp van wegenwachter wordt er zoveel liefde gegeven als er ook wordt gevoeld. Aandacht en hulpvaardigheid wordt niet langer op een overweldigende manier aan anderen opgedrongen.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°27: Rock Water

Bronwater
Nr 27 Rock Water Heilkräftiges Quellwasser Überbordende Sorge um Andere Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Rock Water-Krachtformule

Ik ben in ontwikkeling, ik ben spontaan en zie nieuwe dingen open tegemoet.

Rock Water-Affirmatie

Weg van rigide maatstaven en overdreven zelfdiscipline
naar meer openheid en losheid

“De levensvreugde valt ten prooi aan overdreven zelfdiscipline en dogmatisme.”

De betroffen persoon streeft ernaar om volledig aan een ideaalbeeld te voldoen. Daarvoor houdt degene in de manier van leven strikt vast aan patronen die typisch zijn voor bepaalde rollen of aan een officiële leer.

Personen met een dergelijk zwak karakter willen voor anderen een voorbeeldrol spelen of goed voorbeeld zijn.

Meestal kiest zo iemand voor het bereiken van zijn ideaal de weg van ascese. Degene ziet af van genot en plezier, maar ook van natuurlijke basisbehoeften zoals slaap, eten, seks of rust.

De werking van de bloesem

Door het bronwater wordt het karakter opener en minder gespannen. Verbetenheid en perfectionisme wijken voor nieuwe spontaniteit en levensvreugde. Er is weer ruimte voor eigen behoeften.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°31: Vervain

Ijzerhard
Nr 31 Vervain Eisenkraut Überbordende Sorge um Andere Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Vervain-Krachtformule

Ik ben enthousiast, maar niet blind, ik ben vastberaden, maar niet koppig.

Vervain-Affirmatie

Weg van overdreven ijver en zelfopoffering,
naar normaal enthousiasme en gezonde strijdlust

“De wereld moet op meerdere plekken tegelijk worden verbeterd en iedereen moet daar een steentje aan bijdragen.”

Mensen met zo’n zwak karakter willen met veel energie de wereld verbeteren. Innerlijk gedreven storten ze zich van het ene in het andere project.

Ze willen overal presteren en verwachten hetzelfde activisme en dezelfde passie van anderen.

Anderen kunnen dat tempo niet bijhouden. Zo iemand staat door de overijverige inzet en het overmatige enthousiasme zelf vaak aan de rand van uitputting.

De werking van de bloesem

Met ijzerhard kunnen de grenzen van het eigen prestatievermogen worden ontdekt. Er wordt rekening gehouden met de eigen belastbaarheid en fanatisme verandert in gezonde ambitie om in de wereld iets te veranderen en te verbeteren.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°32: Vine

Wijnstok
Nr 32 Vine Weinrebe Überbordende Sorge um Andere Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Vine-Krachtformule

Ik respecteer de anderen en volg mijn weg ten gunste van iedereen.

Vine-Affirmatie

Weg van onverbiddelijk en eigenmachtig handelen,
naar respect en tolerantie tegenover anderen

“Communicatie betekent het laatste woord te hebben, instructies te geven en geen weerwoord te dulden.”

Mensen die zo’n geblokkeerd karakter hebben, zijn buitengewoon zelfverzekerd, heerszuchtig en dominant. Ze willen altijd gelijk hebben. Daarom verwachten ze dat anderen gehoorzamen en zich aan hun wil onderwerpen.

De betroffen persoon wil het in zo’n toestand voor het zeggen hebben en wil zich niets laten zeggen. De mening van anderen is niet van belang.

Als de ander niet toegeeft, wordt zo iemand kwaad. Degene kan maar moeilijk accepteren dat iemand anders soms meer autoriteit en beslissingsbevoegdheid heeft.

De werking van de bloesem

De wijnstok stimuleert meer respect en welwillendheid tegenover anderen. Het eigen streven naar macht en de behoefte aan een leidinggevende positie worden gematigd.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten: