10% korting op je eerste bestelling met de code BACH10
Gemoedsgroep

Overmatige bezorgdheid om anderen

Dr. Bach onderscheidt zeven gemoedsgroepen waarin de 38 Bachbloesems kunnen worden ingedeeld. Deze groepen categoriseren toestanden van karakterzwaktes waarbij de Bachbloesems ondersteuning bieden bij het overwinnen ervan. De zevende groep vat gevoelens van overmatige bezorgdheid om anderen samen.

Mensen in deze groep laten hun eigen welzijn sterk afhangen van anderen. Overmatige betrokkenheid of medeleven met anderen, voortdurende vergelijkingen met anderen of bemoeienis met hun levensstijl kan een last worden voor het eigen leven. Zeven Bachbloesems versterken het bewustzijn van het eigen welzijn: N°3: Beech, N°8: Chicory, N°27: Rock Water, N°31: Vervain, N°32: Vine.

N°3: Beech

beuk
Beech Rotbuche Nr 3 Überbordende Sorge um andere Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
BEECH-krachtformule

Ik ontmoet elkaar op een vriendelijke manier, ik ontmoet anderen op een vriendelijke manier en laat ze zijn zoals ze zijn.

BEECH-AFFIRMATIe

Weg van een al te kritische en zelfgenoegzame afstand tot anderen, in de richting van een genereuze en hartelijke tolerantie

“Op alles en iedereen is wel iets aan te merken.” Mensen met dit karakter zijn naar anderen toe uiterst intolerant.

Voor de betroffen persoon lijkt het eigen wereldbeeld het enige juiste te zijn. De levenswijze van anderen kunnen ze niet accepteren. Telkens hebben ze kritiek op anderen.

Het gebrek aan acceptatie van ander gedrag is terug te vinden in alledaagse situaties, maar ook in notoire ontevredenheid met de wereldsituatie.

Mensen in zo’n toestand kunnen zich niet in een ander indenken. Ze neigen ertoe, anderen te kwetsen. Het gebrek aan empathie en het telkens weer kritiek uitoefenen op de omgeving leidt vaak tot sociale isolatie.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep overmatige zorg om anderen.

De werking van de bloesem:

De beuk helpt om het gedrag en de mening van medemensen beter te kunnen tolereren.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°8: Chicory

chichorei
Nr 8 Chicory Wegwarte Überbordende Sorge um Andere Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
CHICORY-krachtformule

Ik rust in mezelf en in de liefde die in mij geworteld is.

 
CHICORY-AFFIRMATIe

Weg van berekende en verstikkende zorg, naar belangeloze en respectvolle zorg

“Liefde en aandacht worden gebruikt om anderen aan zich te binden.”

Iemand met zo’n karakter is erg bezitterig en legt veel beslag op een ander. Zo iemand is overdreven zorgzaam voor anderen en handelt uit berekening. Als reactie wordt mateloze dankbaarheid en verering verwacht.

Betroffen personen bemoeien zich vaak ongevraagd met iemand anders. Ze geven constant advies en dringen zichzelf op met hulp en advies om de ander emotioneel afhankelijk te maken.

Als de ander niet met de verwachte dankbaarheid en aandacht reageert, voelt iemand met zo’n karakter zich onterecht behandeld en heeft enorm medelijden met zichzelf.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep Overmatige zorg om anderen.

De werking van de bloesem

Met behulp van wegenwachter wordt er zoveel liefde gegeven als er ook wordt gevoeld. Aandacht en hulpvaardigheid wordt niet langer op een overweldigende manier aan anderen opgedrongen.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°27: Rock Water

bronwater
Nr 27 Rock Water Heilkräftiges Quellwasser Überbordende Sorge um Andere Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
ROCK WATER-krachtformule

Ik ben in ontwikkeling, ik ben spontaan en zie nieuwe dingen open tegemoet.

ROCK WATER-AFFIRMATIe

Weg van rigide maatstaven en overdreven zelfdiscipline
naar meer openheid en losheid

“De levensvreugde valt ten prooi aan overdreven zelfdiscipline en dogmatisme.”

De betroffen persoon streeft ernaar om volledig aan een ideaalbeeld te voldoen. Daarvoor houdt degene in de manier van leven strikt vast aan patronen die typisch zijn voor bepaalde rollen of aan een officiële leer.

Personen met een dergelijk zwak karakter willen voor anderen een voorbeeldrol spelen of goed voorbeeld zijn.

Meestal kiest zo iemand voor het bereiken van zijn ideaal de weg van ascese. Degene ziet af van genot en plezier, maar ook van natuurlijke basisbehoeften zoals slaap, eten, seks of rust.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep overmatige zorg om anderen.

De werking van de bloesem

Door het bronwater wordt het karakter opener en minder gespannen. Verbetenheid en perfectionisme wijken voor nieuwe spontaniteit en levensvreugde. Er is weer ruimte voor eigen behoeften.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°31: Vervain

Eisenkraut
Nr 31 Vervain Eisenkraut Überbordende Sorge um Andere Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
VERVAIN-krachtformule

Ik ben enthousiast, maar niet blind, ik ben vastberaden, maar niet koppig.

 
VERVAIN-AFFIRMATIe

Weg van overdreven ijver en zelfopoffering,
naar normaal enthousiasme en gezonde strijdlust

“De wereld moet op meerdere plekken tegelijk worden verbeterd en iedereen moet daar een steentje aan bijdragen.”

Mensen met zo’n zwak karakter willen met veel energie de wereld verbeteren. Innerlijk gedreven storten ze zich van het ene in het andere project.

Ze willen overal presteren en verwachten hetzelfde activisme en dezelfde passie van anderen. Anderen kunnen dat tempo niet bijhouden.

Zo iemand staat door de overijverige inzet en het overmatige enthousiasme zelf vaak aan de rand van uitputting.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep overmatige zorg om anderen.

De werking van de bloesem

Met ijzerhard kunnen de grenzen van het eigen prestatievermogen worden ontdekt. Er wordt rekening gehouden met de eigen belastbaarheid en fanatisme verandert in gezonde ambitie om in de wereld iets te veranderen en te verbeteren.

De volgende producten bevatten deze essence:

N°32: Vine

wijnstok
Nr 31 Vervain Eisenkraut Überbordende Sorge um Andere Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
VINE-krachtformule

Ik respecteer de anderen en volg mijn weg ten gunste van iedereen.

 
VINE-AFFIRMATIe

Weg van onverbiddelijk en eigenmachtig handelen,
naar respect en tolerantie tegenover anderen

“Communicatie betekent het laatste woord te hebben, instructies te geven en geen weerwoord te dulden.”

Mensen die zo’n geblokkeerd karakter hebben, zijn buitengewoon zelfverzekerd, heerszuchtig en dominant. Ze willen altijd gelijk hebben. Daarom verwachten ze dat anderen gehoorzamen en zich aan hun wil onderwerpen.

De betroffen persoon wil het in zo’n toestand voor het zeggen hebben en wil zich niets laten zeggen. De mening van anderen is niet van belang.

Als de ander niet toegeeft, wordt zo iemand kwaad. Degene kan maar moeilijk accepteren dat iemand anders soms meer autoriteit en beslissingsbevoegdheid heeft.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep overmatige zorg om anderen.

De werking van de bloesem

De wijnstok stimuleert meer respect en welwillendheid tegenover anderen. Het eigen streven naar macht en de behoefte aan een leidinggevende positie worden gematigd.

Diese Essenz ist in folgenden unserer Produkte enthalten: