Zoek

N°19: larch

Lariks
Larch-Krachtformule

Ik keer in mijzelf, vind de weg, ik kan het redden.

Larch-Affirmatie

Weg van gebrek aan zelfvertrouwen en uit de weg gaan van uitdagingen
naar meer zelfaanvaarding, spontaneïteit en moed

“Een laag zelfvertrouwen bepaalt het levensgevoel.”

Mensen met dit zwakke karakter zien zichzelf als onbekwaam en voelen zich minderwaardig. Ze vinden dat ze zelf geen sterke eigenschappen hebben. Wie weinig vertrouwen in zichzelf heeft en eigen bekwaamheden onderschat, kan zijn talent niet volledig ontplooien.

Daardoor wordt het eigen beeld van onvermogen vaak bevestigd. Het eigen prestatievermogen wordt telkens met de uitstekende en schijnbaar te bewonderen prestaties van anderen vergeleken.

De vergelijking met anderen bevestigt het negatieve zelfbeeld.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep moedeloosheid en wanhoop.

De werking van de bloesem

Met behulp van de lariks kan eigen kracht worden erkend en worden getoond. Het vertrouwen in de eigen persoon wordt gestimuleerd, nieuwe uitdagingen kunnen worden aangegaan.