N°1: Agrimony

Agrimonie
Agrimony-Krachtformule

Ik aanvaard wie ik ben, ik leef zoals ik ben, ik waardeer wat ik ben.

Agrimony-Affirmatie

Weg van verdrongen problemen en valse vrolijkheid,
naar ongeveinsde en oprechte levensvreugde

Zelfs als er vanbinnen een onweersbui woedt, straalt er een zonnige glimlach naar buiten.

Bij een dergelijk gevangen karakter is er een constante tegenstrijdigheid tussen de ware gemoedstoestand en het geveinsde welzijn. Elke afleiding komt dan van pas, zodat de innerlijke onrust even kan worden vergeten.

Soms helpen medicijnen of verdovende middelen om emotionele conflicten uit de weg te gaan of pijn te verlichten.

Er wordt krampachtig geprobeerd om in elke situatie harmonie uit te stralen. Betroffen personen merken het in de omgang met anderen meteen als er wrijving ontstaat en ze vermijden conflictsituaties.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de gevoelsgroep extreme beïnvloeding.

De werking van de bloesem

Eigen onzekerheden en sombere gedachten kunnen met agrimonie worden geaccepteerd en aangepakt. De innerlijke spanning wordt minder, omdat zorgeloosheid niet meer hoeft te worden geveinsd.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten: