Gevoelsgroep

Extreme beïnvloeding

Edward Bach maakt onderscheid tussen zeven gevoelsgroepen die aan de 38 bachbloesems kunnen worden toegewezen. De bachbloesemgroepen categoriseren de toestanden van de karaktergebreken en de bachbloesems helpen bij het overwinnen. Groep vijf vat gevoelens van extreme beïnvloeding samen.

Iemand in deze toestand is uiterst gevoelig voor de gedachten, ideeën en het humeur van anderen. Om diverse redenen neigt degene ertoe zich door de invloeden van buitenaf te laten leiden en om buitengewoon gevoelig voor inwerkingen van buitenaf en de gevoelens van anderen te zijn. Vier bachbloesems helpen om zich meer op de eigen kracht en behoeften te concentreren: N°1: AgrimonyN°4: CentauryN°15: HollyN°33: Walnut

N°1: Agrimony

Agrimonie
Agrimony Odermennig Nr 1 Extreme Beeinflussbarkeit Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Agrimony-Krachtformule

Ik aanvaard wie ik ben, ik leef zoals ik ben, ik waardeer wat ik ben.

Agrimony-Affirmatie

Weg van verdrongen problemen en valse vrolijkheid,
naar ongeveinsde en oprechte levensvreugde

Zelfs als er vanbinnen een onweersbui woedt, straalt er een zonnige glimlach naar buiten.

Bij een dergelijk gevangen karakter is er een constante tegenstrijdigheid tussen de ware gemoedstoestand en het geveinsde welzijn. Elke afleiding komt dan van pas, zodat de innerlijke onrust even kan worden vergeten.

Soms helpen medicijnen of verdovende middelen om emotionele conflicten uit de weg te gaan of pijn te verlichten.

Er wordt krampachtig geprobeerd om in elke situatie harmonie uit te stralen. Betroffen personen merken het in de omgang met anderen meteen als er wrijving ontstaat en ze vermijden conflictsituaties.

De werking van de bloesem

Eigen onzekerheden en sombere gedachten kunnen met agrimonie worden geaccepteerd en aangepakt. De innerlijke spanning wordt minder, omdat zorgeloosheid niet meer hoeft te worden geveinsd.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°4: Centaury

Duizendguldenkruid
Nr 4 Centaury Tausendgüldenkraut Extreme Beeinflussbarkeit Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Centaury-Krachtformule

Ik weet wat ik wil, ik zeg wat ik wil, ik leef zoals ik wil.

Centaury-Affirmatie

Weg van aanpassingsdruk en te grote inschikkelijkheid,
naar zelfbewuste wilsuitingen en doorzettingsvermogen

Vriendelijkheid en behulpzaamheid worden dwangmatige verplichtingen en ontwikkelen zich tot onderdanigheid.

Iemand in deze toestand kan maar moeilijk ‘nee’ zeggen. Zulke personen staan altijd klaar als iemand anders hulp nodig heeft en ze merken niet dat ze zelf overbelast zijn.

Ze offeren zich op voor anderen en dat leidt tot zelfopoffering. Vaak laten betroffen personen anderen bepalen. Om conflicten te vermijden, uiten ze hun mening niet en geven toe aan de wil van een ander.

Ze kunnen zich niet afbakenen en leiden een leven dat is gekenmerkt door onderwerping.

De werking van de bloesem

Met behulp van duizendguldenkruid worden eigen interesses en grenzen waargenomen. Zelfbeschikking en wilskracht worden bereikt door de eigen behoeften te verwoorden en zelfs door te zetten.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°15: Holly

Hulst
Nr 15 Holly Stechpalme Extreme Beeinflussbarkeit Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Holly-Krachtformule

Ik laat mijn driftige ergernis varen en stel mijn hart open voor mezelf en alle anderen.

Holly-Affirmatie

Weg van een geërgerde, geprikkelde en harteloze omgang met zichzelf en de anderen,
naar opgewekt en vriendelijk samenleven

Het hart is koud en kan geen liefde voelen.

Omdat zulke personen geen liefde kunnen ontvangen, bejegenen ze anderen met argwaan, afgunst, jaloezie en wantrouwen. Ze gaan ervan uit dat niemand ze welgezind is.

Wie zo in het leven staat, kan niet worden gekwetst, maar kan ook maar moeilijk met iets worden verblijd.

Zulke mensen zijn vaak agressief en gespannen. Ze springen snel uit hun vel, zelfs als de ander helemaal geen slechte bedoeling heeft. Waar ze ook zijn verspreiden zulke mensen een slecht humeur of zelfs angst.

De werking van de bloesem

De hulst helpt om aandacht van anderen te voelen en te accepteren. Daardoor kan de ander meer met goede wil worden bejegend in plaats van met haat of verontwaardiging.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°33: Walnut

Walnoot
Nr 33 Walnut Walnuss Extreme Beeinflussbarkeit Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Walnut-Krachtformule

Ik ben vrij, zet een volgende stap en begin opnieuw.

Walnut-Affirmatie

Weg van te sterke beïnvloedbaarheid en goedgelovigheid,
naar zelfverwezenlijking en een nieuw begin

Op een nieuwe weg is het moeilijk om te oriënteren en het doel voor ogen te houden.

Als het tijd is voor een nieuw begin en om de bekende omgeving te verlaten, is iemand met dit karakter erg gevoelig voor meningen van buitenaf. Eigenlijk kent zo iemand zijn weg en weet waar hij heen wil.

Maar omdat hij onzeker is door de onbekende situatie, laat hij zich makkelijk door anderen beïnvloeden, komt van zijn weg af en raakt het doel dat hij voor ogen had kwijt.

De betroffen persoon vindt het moeilijk om een bekend gedragspatroon te veranderen en in nieuwe levensfases trouw te blijven aan zichzelf.

De werking van de bloesem

De walnotenboom helpt mensen die een nieuwe weg inslaan naar zichzelf te luisteren in plaats van dat ze onbezonnen anderen volgen.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten: