Gevoelsgroep

Onzekerheid

Edward Bach maakt onderscheid tussen zeven gevoelsgroepen die aan de 38 bachbloesems kunnen worden toegewezen. De bachbloesemgroepen categoriseren de toestanden van de karaktergebreken en de bachbloesems helpen bij het overwinnen. Groep twee vat gevoelens van onzekerheid samen.

Wankelmoedigheid, besluiteloosheid, aarzeling en een lage frustratietolerantie zijn slechts een paar karaktertrekken waarin onzekerheid zich kan uiten. Dankzij de ondersteuning van zes bachbloesems krijgt de onzekere en soms ook verlegen persoon weer moed en zelfvertrouwen: N°5: CeratoN°12: GentianN°13: GorseN°17: Hornbeam, N°28: ScleranthusN°36: Wild Oat

N°5: Cerato

Loodkruid
Nr 5 Cerato Bleiwurz Unsicherheit Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Cerato-Krachtformule

Ik vertrouw mezelf en mijn oordeel, ik beslis en handel.

Cerato-Affirmatie

Weg van onzekerheid en besluiteloosheid,
naar vertrouwen in de eigen intuïtie en vastberaden handelen

Het hoofd luistert niet naar het onderbuikgevoel, maar liever naar de mening van anderen.

Iemand met dit karakter vertrouwt niet op zijn intuïtie en trekt alle beslissingen in twijfel. In plaats van op het eigen beoordelingsvermogen te vertrouwen, wordt liever het advies van anderen opgevolgd.

Zulke mensen twijfelen constant aan hun eigen kennis.

Ze zijn bang dat ze de verkeerde beslissing nemen. Door het gebrek aan zelfvertrouwen zijn ze onzeker als ze zelf beslissingen nemen. Zelfs bij de kleinste dingetjes vragen zulke mensen een ander om raad.

Daardoor raken ze gemakkelijk beïnvloed door iemand anders en handelen ze niet volgens hun eigen overtuiging.

De werking van de bloesem

Loodkruid versterkt het vertrouwen in eigen beslissingen. Het hoofd leert om naar intuïtie te luisteren en is niet meer aangewezen op bevestiging door anderen.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°12: Gentian

Gentiaan
Nr 12 Gentian Herbtenzian Unsicherheit Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Gentian-Krachtformule

Ik voel me gevestigd, mijn twijfel neemt af, ik ben vol vertrouwen.

Gentian-Affirmatie

Weg van een gebrek aan enthousiasme en vertrouwen,
naar een gemotiveerde en positieve instelling

Alles lijkt gedoemd te mislukken.

Zulke mensen willen hun geluk niet eens testen, zodat ze niet teleurgesteld kunnen raken. Zo’n pessimistische instelling leidt ertoe dat veel dingen inderdaad niet lukken.

Dan is het geen wonder dat zulke personen vaak maar weinig vertrouwen in hun eigen kracht hebben. Mensen met zo’n karakter laten zich in zo’n toestand makkelijk ontmoedigen. Als ze vallen, blijven ze teleurgesteld liggen in plaats van dat ze opstaan en weer doorgaan. Door de lage frustratietolerantie staan ze negatief in het leven en gaan altijd van het ergste uit.

De werking van de bloesem

Na een mislukte ervaring wordt met de ondersteuning van de violette herfstgentiaan nieuwe kracht geput en met frisse moed een doorstart gemaakt. De levenshouding wordt optimistischer. De toekomst en eigen bekwaamheden worden positiever ingeschat.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°13: Gorse

Gaspeldoorn
Nr 13 Gorse Stechginster Unsicherheit Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Gorse-Krachtformule

Ik bevrijd mezelf uit de duisternis en put weer hoop.

Gorse-Affirmatie

Weg van uitzichtloosheid en vertwijfeling,
naar nieuwe levenskracht en licht aan het einde van de tunnel

Er lijkt geen uitweg te zijn uit de hopeloosheid.

Vaak komt een persoon in zo’n toestand terecht als een crisis of ziekte ook na lange tijd en veel pogingen nog steeds niet kan worden overwonnen. Op een gegeven moment geeft zo iemand het op en gelooft er niet meer in dat het beter wordt.

Mensen met zo’n karakter zijn wanhopig en hebben geen vertrouwen meer in een goede afloop. Ze zien geen uitweg meer. Het lijkt ook geen zin meer te hebben om nog langer te vechten, hulp van anderen te accepteren of te hopen dat het beter wordt.

Zulke mensen voelen zich uitgeput, moe en krachteloos.

De werking van de bloesem

De gaspeldoorn helpt bij het vinden van nieuwe hoop en op betere tijden te vertrouwen. De persoon vertrouwt er weer op dat na regen weer zonneschijn komt.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°17: Hornbeam

Haagbeuk
Nr 17 Hornbeam Weissbuche Desinteresse an der Gegenwart Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Hornbeam-Krachtformule

Ik voel me fit, kom weer op gang en begin de dag met energie.

Hornbeam-Affirmatie

Weg van uitputtend ter plaatse trappelen,
naar nieuwe schwung en elan

Daar waar ondernemingslust nodig is, heerst vermoeidheid.

Alleen al bij de gedachte aan dat wat moet worden gedaan, ontstaat er bij de betroffen personen een vermoeid en uitgeput gevoel. Dat is niet alleen het geval als er buitengewone prestaties moeten worden geleverd, maar ook bij alledaagse taken.

Vaak veroorzaken verplichtingen stress en worden in gedachten uitvergroot, waardoor het gevoel ontstaat ze niet aan te kunnen. Daardoor voelt degene zich overbelast en verlamd. Zodra de taak is uitgevoerd, realiseert de betroffen persoon zich vaak dat het eigenlijk helemaal niet moeilijk was.

De werking van de bloesem

Dankzij de haagbeuk wordt de eigen kracht niet meer in twijfel getrokken. Verplichtingen worden daadkrachtig en zonder voorafgaande twijfel aan de eigen prestaties nagekomen.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°28: Scleranthus

Hardbloem
Nr 28 Scleranthus Einjähriger Knäuel Unsicherheit Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Scleranthus-Krachtformule

Ik ben zelfverzekerd, in balans en maak vorderingen.

Scleranthus-Affirmatie

Weg van regelmatige stemmingsschommelingen en een gebrek aan besluitvaardigheid,
naar bedachtzaamheid en duidelijke doelstellingen

Het leven wordt gekenmerkt door besluiteloosheid, wispelturigheid en weinig besluitvaardigheid.

In zo’n toestand vindt iemand het moeilijk om een beslissing te nemen en zijn wil te herkennen.

Degene maakt zich continu zorgen dat hij een nadelige beslissing neemt en daardoor een andere deur sluit. Dat is terug te zien in alledaagse dingen alsook in verreikende beslissingen en de grote vragen van het leven.

Mensen met zo’n karakter veranderen steeds van mening en hebben ook snelle stemmingswisselingen.

De werking van de bloesem

Door de eenjarige hardbloem wordt evenwicht en het innerlijke midden gevonden. Een beslissing voor de ene mogelijkheid wordt niet meer als beslissing tegen de andere mogelijkheid gezien. Daardoor wordt de zorg iets mis te lopen verminderd.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°36: Wild Oat

Ruwe dravik
Nr 36 Wild Oat Waldtrespe Unsicherheit Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Wild Oat-Krachtformule

Ik heb een doel, ik heb een bestemming en ken de weg.

Wild Oat-Affirmatie

Weg van versnippering en geen duidelijk levensdoel,
naar kennen, ontplooien en benutten van talenten

Het eigen lot is onzeker, de eigen talenten worden niet herkend.

Zo iemand kent zijn eigen sterke punten niet, zelfs als hij iets goed kan en anderen vinden dat hij talent heeft. Als deze gedesoriënteerde persoon iets gemakkelijk afgaat, verveelt hij zich snel en heeft het gevoel dat hij te weinig wordt uitgedaagd.

Als hem iets niet meteen lukt, is hij snel gefrustreerd en heeft het gevoel dat hij het niet kan. Zulke frustrerende ervaringen leiden ertoe dat zo iemand ondanks zijn kennis en vaardigheden geen taak vindt die voor hem geschikt lijkt te zijn. Degene vindt nergens voldoening.

De werking van de bloesem

De ruwe dravik stimuleert de waarneming en ten slotte het gebruikmaken van de eigen kracht. Zo kan de betroffen persoon een levenstaak uitvoeren.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten: