Search

N°5: cerato

Loodkruid
Cerato-Krachtformule

Ik vertrouw mezelf en mijn oordeel, ik beslis en handel.

Cerato-Affirmatie

Weg van onzekerheid en wispelturigheid, naar vertrouwen in je eigen intuïtie en daadkrachtig handelen

Het hoofd luistert niet naar het onderbuikgevoel, maar liever naar de mening van anderen.

Iemand met dit karakter vertrouwt niet op zijn intuïtie en trekt alle beslissingen in twijfel. In plaats van op het eigen beoordelingsvermogen te vertrouwen, wordt liever het advies van anderen opgevolgd.

Zulke mensen twijfelen constant aan hun eigen kennis.

Ze zijn bang dat ze de verkeerde beslissing nemen. Door het gebrek aan zelfvertrouwen zijn ze onzeker als ze zelf beslissingen nemen. Zelfs bij de kleinste dingetjes vragen zulke mensen een ander om raad.

Daardoor raken ze gemakkelijk beïnvloed door iemand anders en handelen ze niet volgens hun eigen overtuiging.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep onzekerheid.

 

De werking van de bloesem

Loodkruid versterkt het vertrouwen in eigen beslissingen. Het hoofd leert om naar intuïtie te luisteren en is niet meer aangewezen op bevestiging door anderen.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten: