Gevoelsgroep

Angst en zorgen

Edward Bach maakt onderscheid tussen zeven gevoelsgroepen die aan de 38 bachbloesems kunnen worden toegewezen. De bachbloesemgroepen categoriseren de toestanden van de karaktergebreken en de bachbloesems helpen bij het overwinnen. Groep één vat gevoelens van angst en zorgen samen.

Angst kan vele facetten hebben. Angstgevoelens uiten zich op verschillende manieren van nervositeit tot aan acute paniekaanvallen. De oorzaken en aanleidingen van angst kunnen ook heel verschillend zijn. Bach heeft vijf bloesems die bij verschillende angsttoestanden de zorgen verlichten: N°2 Aspen, N°6 Cherry Plum, N°20 Mimulus, N°25: Red ChestnutN°26: Rock Rose

N°2: Aspen

Ratelpopulier
Aspen Zitterpappel Nr 2 Angst und Sorge Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Aspen-Krachtformule

Ik heb houvast, word beschermd en maak vorderingen.

Aspen-Affirmatie

Weg van diepe en irrationele angsten,
naar een rustig oervertrouwen

Hoewel er geen reden is om bezorgd te zijn, lijkt het volgende probleem zich aan te dienen.

Betroffen personen worden geplaagd door ongegronde angsten. Ze hebben voortdurend duistere voorgevoelens die geen rationele oorzaak hebben.

Zulke irrationele angsten kunnen zich voordoen in heel specifieke situaties of gekoppeld zijn aan specifieke mensen of plaatsen. Vaak domineren de slechte voorgevoelens de hele levenshouding.

Mensen met zo’n karakter kunnen vaak zelf niet uitleggen waarom ze zich zorgen maken. Ze hebben last van irrationele angsten en kunnen die niet opzij zetten.

De werking van de bloesem

Met Aspen kunnen ogenschijnlijk dreigende situaties en innerlijke angsten rationeler worden bekeken en gemakkelijker worden beoordeeld. Daardoor kan de persoon tot bedaren komen en kan kalmer door het leven gaan of bepaalde situaties aanpakken.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°6: Cherry Plum

Kerspruim
Nr 6 Cherry Plum Kirschpflaume Angst und Sorge Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Cherry Plum-Krachtformule

Ik ben rustig, open mij en laat stromen wat stromen wil.

Cherry Plum-Affirmatie

Weg van een moeilijk te beheersen chaos van gevoelens,
naar een evenwichtige en rustige gemoedstoestand

De emoties borrelen op als in een vulkaan die elk moment kan uitbarsten.

Mensen met dit karakter zijn altijd bang dat ze de controle over hun gevoelens verliezen. Ze schuiven alle onstuimige gedachten aan de kant, zodat het niet tot een explosie van gevoelens komt.

Vaak kan zo’n persoon niet aan zijn eigen verwachtingen voldoen.

Dat kan bijvoorbeeld met sociale rollen, seksuele fantasieën of gewelddadige gedachten te maken hebben. Veel betroffen personen beschouwen zichzelf of hun gevoelens als verkeerd en willen hun gedachten verdringen.

Het beheersen van de innerlijke chaos is buitengewoon moeilijk en kost veel kracht. Zulke mensen zijn daarom altijd bang dat ze hun geduld verliezen en woedend worden.

De werking van de bloesem

Met Cherry Plum kunnen de eigen gedachten worden geaccepteerd, op een rijtje worden gezet en uiteindelijk worden beheerst. Emoties worden begeleid door innerlijke rust en gelatenheid.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°20: Mimulus

Maskerbloem
Nr 20 Mimulus Gefleckte Gauklerblume Angst und Sorge Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Mimulus-Krachtformule

Ik zie mijn angsten, accepteer ze en geef ze geen macht over me.

Mimulus-Affirmatie

Weg van een timide en angstige omgang met dagdagelijkse problemen,
naar meer zekerheid en beheerstheid

De angst voor onaangename situaties bepaalt het dagelijks leven.

Degene die in deze toestand verkeert, is bang voor bepaalde gebeurtenissen zoals het alleen-zijn, donker, spinnen, een grote mensenmenigte of onbekende situaties. Faalangst kan ook een rol spelen. De oorzaak van de angst kan altijd concreet worden genoemd.

Iemand met zo’n karakter is vaak timide en schuchter. De angst kan zich uiten in een licht onbehagen, maar kan ook tot een schijnbaar onoverwinnelijke fobie uitgroeien.

Zo iemand is vaak zo bang voor bepaalde gebeurtenissen of dingen dat hij bepaalde situaties bewust mijdt.

De werking van de bloesem

Gelatenheid kan zich met behulp van de gele maskerbloem uitbreiden en onzekerheden verdringen. Degene vindt nieuwe moed en voelt zich dapper en krachtig.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°25: Red Chestnut

Rode kastanje
Nr 25 Red Chestnut Rote Kastanie Angst und Sorge Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Red Chestnut-Krachtformule

Ik bekommer mij, heb vertrouwen en laat los.

Red Chestnut-Affirmatie

Weg van overdreven medelijden en bezorgdheid om anderen,
naar rustige onbezorgdheid en afbakening

De zorg om anderen groeit uit tot een eigen probleem.

Personen met zo’n zwak karakter kunnen de problemen van anderen maar moeilijk uit hun hoofd zetten. Ze voelen zich zo zeer verbonden met hun naasten dat relaties soms een symbiotische vorm aannemen.

Zo iemand is buitensporig bezorgd om het welbevinden van zijn naasten. Degene is continu bang dat er iets met hen zou kunnen gebeuren of dat het niet goed met ze gaat.

Bovendien neigen zulke mensen ertoe dat ze de zorgen en problemen van hun naasten zo belangrijk vinden dat ze met hen mee lijden (medelijden hebben) en de pijn van een ander als eigen pijn ervaren.

De werking van de bloesem

Met behulp van de rode paardenkastanje kunnen problemen uit het hoofd worden gezet. De problemen van anderen komen niet meer boven eigen problemen te staan en kunnen vanaf een afstand worden waargenomen.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten:

N°26: Rock Rose

Zonneroosje
Nr 26 Rock Rose Gelbes Sonnenröschen Angst und Sorge Lemon Pharma Original Bachblüten Dr. Bach
Rock Rose-Krachtformule

Ik ben moedig, word rustiger en red het.

Rock Rose-Affirmatie

Weg van schichtigheid en paniekreacties,
naar kalm en overdacht handelen

Na een shock houdt paniek het hele organisme in zijn greep.

Zo’n persoon komt door onverwacht slecht nieuws of een noodsituatie in een acute staat van angst terecht.

Hij komt zo gauw niet meer uit zijn shocktoestand. Zo iemand raakt in paniek en komt niet meer tot bedaren. De schrik verlamt het lichaam en de psyche.

De werking van de bloesem

Dankzij het geel zonneroosje keert de zelfbeheersing terug. De betroffen persoon kan diep ademhalen en tot bedaren komen. Degene realiseert zich dat hij de situatie zal doorstaan. Innerlijke kracht en rust kunnen zich verder ontwikkelen.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten: