Zoek

N°14: heather

Struikheide
Heather-Krachtformule

Ik behandel de anderen met empathie, ik geef en krijg aandacht.

Heather-Affirmatie

Weg van een onverzadigbare honger naar erkenning en fixatie op zichzelf,
naar bescheidenheid en gevoelige openheid tegenover anderen

Degene draait om zichzelf zoals de aarde om de zon.

Zulke mensen vinden niets en niemand zo belangrijk als zichzelf. Ze willen altijd in het middelpunt staan en laten anderen niet graag aan het woord komen. Vaak laten zulke mensen zich van hun beste kant zien, zodat de ander meer bewondering en genegenheid voor ze heeft.

De obsessie voor zichzelf komt ook tot uiting doordat er extra veel belang aan eigen problemen wordt gehecht. Geldingsdrang slaat dan gauw om in zelfbeklag.

Mensen in zo’n toestand willen niet alleen overal bij zijn, maar er ook in het middelpunt staan en veel aandacht krijgen.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep Eenzaamheid.

De werking van de bloesem

Andere personen worden dankzij struikhei niet meer alleen als toeschouwer beschouwd. De betroffen persoon leert zijn eigen problemen en de extreme behoefte aan erkenning los te laten en begrip voor anderen te hebben.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten: