Zoek

N°36: wild oat

Ruwe dravik
Wild Oat-Krachtformule

Ik heb een doel, ik heb een bestemming en ken de weg.

Wild Oat-Affirmatie

Weg van versnippering en geen duidelijk levensdoel,
naar kennen, ontplooien en benutten van talenten

Het eigen lot is onzeker, de eigen talenten worden niet herkend.

Zo iemand kent zijn eigen sterke punten niet, zelfs als hij iets goed kan en anderen vinden dat hij talent heeft. Als deze gedesoriënteerde persoon iets gemakkelijk afgaat, verveelt hij zich snel en heeft het gevoel dat hij te weinig wordt uitgedaagd.

Als hem iets niet meteen lukt, is hij snel gefrustreerd en heeft het gevoel dat hij het niet kan. Zulke frustrerende ervaringen leiden ertoe dat zo iemand ondanks zijn kennis en vaardigheden geen taak vindt die voor hem geschikt lijkt te zijn. Degene vindt nergens voldoening.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep onzekerheid.

De werking van de bloesem

De ruwe dravik stimuleert de waarneming en ten slotte het gebruikmaken van de eigen kracht. Zo kan de betroffen persoon een levenstaak uitvoeren.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten: