Zoek

N°20: mimulus

Maskerbloem
Mimulus-Krachtformule

Ik zie mijn angsten, accepteer ze en geef ze geen macht over me.

Mimulus-Affirmatie

Weg van een timide en angstige omgang met dagdagelijkse problemen,
naar meer zekerheid en beheerstheid

De angst voor onaangename situaties bepaalt het dagelijks leven.

Degene die in deze toestand verkeert, is bang voor bepaalde gebeurtenissen zoals het alleen-zijn, donker, spinnen, een grote mensenmenigte of onbekende situaties. Faalangst kan ook een rol spelen. De oorzaak van de angst kan altijd concreet worden genoemd.

Iemand met zo’n karakter is vaak timide en schuchter. De angst kan zich uiten in een licht onbehagen, maar kan ook tot een schijnbaar onoverwinnelijke fobie uitgroeien.

Zo iemand is vaak zo bang voor bepaalde gebeurtenissen of dingen dat hij bepaalde situaties bewust mijdt.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep angst en zorgen.

De werking van de bloesem

Gelatenheid kan zich met behulp van de gele maskerbloem uitbreiden en onzekerheden verdringen. Degene vindt nieuwe moed en voelt zich dapper en krachtig.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten: