10% korting op je eerste bestelling met de code BACH10

N°3: beech

Beuk
Beech-Krachtformule

Ik ontmoet elkaar op een vriendelijke manier, ik ontmoet anderen op een vriendelijke manier en laat ze zijn zoals ze zijn.

Beech-Affirmatie

Weg van een al te kritische en zelfgenoegzame afstand tot anderen, in de richting van een genereuze en hartelijke tolerantie

“Op alles en iedereen is wel iets aan te merken.” Mensen met dit karakter zijn naar anderen toe uiterst intolerant.

Voor de betroffen persoon lijkt het eigen wereldbeeld het enige juiste te zijn. De levenswijze van anderen kunnen ze niet accepteren. Telkens hebben ze kritiek op anderen.

Het gebrek aan acceptatie van ander gedrag is terug te vinden in alledaagse situaties, maar ook in notoire ontevredenheid met de wereldsituatie.

Mensen in zo’n toestand kunnen zich niet in een ander indenken. Ze neigen ertoe, anderen te kwetsen. Het gebrek aan empathie en het telkens weer kritiek uitoefenen op de omgeving leidt vaak tot sociale isolatie.

Deze bloesem wordt ingedeeld in de emotiegroep overmatige zorg om anderen.

De werking van de bloesem:

De beuk helpt om het gedrag en de mening van medemensen beter te kunnen tolereren.

Deze essentie zit in de volgende van onze producten: